فرم سنجش رضایت مشتریان
مشخصات دستگاه خریداری شده
تیپ :
شماره سریال :
تاریخ خرید دستگاه :
مشخصات مشتری
نام شرکت / کارگاه :
تلفن تماس :
فاکس :
نوع فعالیت مشتری :
میزان تحصیلات :
آدرس :
سوالات
طرح ظاهری دستگاه
نحوه کارکرد ماشین از نظر اپراتوری
کیفیت عملکرد دستگاه از نظر صدا
کیفیت آببندی دستگاه
کیفیت رنگ دستگاه
دقت ماشینکاری دستگاه مطابق با تست چارت
ایمنی دستگاه خریداری شده
کیفیت الملنهای بکاررفته در دستگاه
کیفیت کاتالوگ های ارائه شده از نظر محتوا
قیمت محصول خریداری شده
کیفیت ارائه خدمات پس از فروش
انجام به موقع خدمات پس از فروشبروزرسانی کد امنیتی